• THÔNG TIN TUYỂN DỤNG HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH

  Khách sạn Hà Nội tại Sơn La cần tuyển 5 hướng dẫn viên du lịch
  1. Vị trí: Hướng dẫn viên

  2. Số lượng: 5 nhân viên

  3. Mô tả công việc:
  - Tổ chức, thực hiện hướng dẫn các chương trình tham quan tour của công ty đã xây dựng theo sự phân công của lãnh đạo.
  - Thay mặt công ty phối hợp với đối tác giải quyết tốt các vấn đề phát sinh
  - Thực hiện việc theo dõi giám sát việc cung ứng các dịch vụ...